Gemeente
Amsterdam

West Begroot

0
0
0
plannen
Hoe werkt het?
1. Bekijk de 3 thema’s voor West

Stadsdeel West stelt € 300.000 beschikbaar om West groener, duurzamer en diverser te maken.

2. Stuur je plan in en voer campagne

Iedereen mag een plan insturen. Voer in West campagne voor je plan en zorg dat je in elk geval 50 positieve likes haalt. Anderen kunnen stemmen én argumenten plaatsen.

3. Haalbaarheidscheck door gemeente

Heeft je plan minimaal 50 voorstemmen dan toetst stadsdeel West of het uitvoerbaar is. Uit alle haalbare plannen kiest de stadsdeelcommissie de 30 beste plannen.

4. Verdeel € 300.000 over de plannen.

Bewoners van West verdelen het geld en bepalen zo welke van de 30 plannen uitgevoerd worden.

0 0
0 0
Wissen
Start Info Thema's Plannen Stuur in