Spring naar inhoud
logo
Gemeente
Amsterdam

West Begroot 2025 | Plannen indienen

Spelregels en voorwaarden

We toetsen als gemeente of uw plan de spelregels van West Begroot volgt. Is dat zo? Dan gaat uw plan naar de stemronde en kunnen inwoners erop stemmen. Lees de regels op deze pagina daarom goed voordat u een plan indient.


Wie mogen een plan indienen?

 • Bewoners vanaf 12 jaar.
 • Bewonersgroepen, (vrijwilligers)organisaties en ondernemers met een binding met de buurt die te bewijzen is.
 • Bewoners jonger dan 18 jaar hebben toestemming nodig van hun ouders of verzorgers.

U mag niet meedoen als u werkt voor de gemeente Amsterdam, raadslid, stadsdeelcommissielid, lid van het dagelijks bestuur van de stadsdelen of lid van het collega van Burgemeesters en Wethouders bent. Ook niet als u een partner of eerstegraads familielid bent.

Spelregels

Uw plan:

 • Is voor bewoners van stadsdeel West.
 • Kan worden uitgevoerd door uzelf, door de gemeente of samen.
 • Is niet in strijd met wetten en regels of met het beleid van de gemeente.
 • Wordt niet voor het grootste deel al door de gemeente uitgevoerd via een andere regeling. En dat gaat binnenkort ook niet gebeuren.
 • Heeft steun in de buurt. Zeker als het dichtbij woningen van bewoners is.
 • Is in 2025 af te ronden.
 • Gaat niet over geloof of politiek.
 • Heeft een positieve impact op de buurt.
 • Heeft niet als doel om geld te verdienen.

 

Overige spelregelsy

 • Na 2025 zijn er geen kosten meer voor onderhoud en beheer voor de gemeente. Denk aan schoonmaken, controleren of schilderen. Als dat wel moet gebeuren, kunnen buurtbewoners dat soms zelf doen. Dan maken we daar een contract voor.
 • U regelt zelf toestemming van een eigenaar als dit nodig is. Bijvoorbeeld voor een pand of een stuk grond.
 • Als er een vergunning nodig is, zorgt u ervoor dat u die op tijd krijgt.
 • U weet op welke locatie uw plan wordt uitgevoerd. En als u dit nu nog niet weet, is het wel mogelijk om dit snel te weten.
 • Plannen in de openbare ruimte worden getoetst aan de regels die vastgesteld zijn in het Handboek Inrichting Openbare Ruimte en Standaard en de regels omtrent het Amsterdamse Straatbeeld (Puccinimethode).
 • Voor plannen waar gewerkt wordt met kinderen jonger dan 18 jaar, wordt verwacht dat degene die de uitvoering doet een VOG (verklaring omtrent gedrag) aanvraagt en kan laten zien.
 • Toegang voor uw project of activiteit is gratis.
 • De activiteiten in uw plan zijn open voor alle bewoners van West. Tenzij het juist gewenst is om activiteiten op een specifieke groep te richten. Bijvoorbeeld kinderen of ouderen.
 • Het uitvoeren van uw plan is niet afhankelijk van ander geld waarvan u na het stemmen pas weet of u dat gaat krijgen. Bijvoorbeeld een subsidie of inkomsten waarvan u aan het eind van het jaar nog niet zeker weet dat u deze krijgt.
 • Als u het plan zelf wilt uitvoeren, dan kunt u dat doen voor het einde van het jaar. Dat betekent dat we dan ook echt iets van u verwachten.
 • Bij het kopen van spullen moet u deze kunnen en willen delen met andere bewoners of organisaties die ze willen gebruiken. Dit gaat altijd in overleg met de gemeente.
 • Stadsdeel West mag officieel uw plan uitvoeren.

Kosten van een plan

 • Uw plan kost maximaal €150.000
 • U maakt een begroting van de kosten. Daarin staat hoeveel de materialen kosten. En wat de uren van mensen kosten als dit nodig is. De gemeente kan helpen bij het maken van de begroting.
 • De kosten voor het plan zijn realistisch. Niet te hoog en niet te laag.
 • U voert het plan zelf uit of samen met buren of vrijwilligers. Als het nodig is om iemand te betalen voor de uitvoering van het plan, geldt maximaal het maatschappelijk tarief van €50,- per uur.
 • Stadsdeel West moet zich houden aan 'aanbestedingsregels'. Die gelden bij bedragen hoger dan €50.000,- of bij raamcontracten. Dit kan betekenen dat meerdere offertes aangevraagd moeten worden voor de uitvoering van uw plan. En dat u niet de partij bent die het plan gaat uitvoeren.

Na het indienen van een plan

 • Als uw plan wordt gekozen en u voert het uit, dan wordt dit in ieder geval in het Nederlands gedaan. Behalve als het juist nodig is om dat anders te doen.
 • Elk ingediend plan krijgt een label: “Activiteiten” of “Fysiek”. Per label is €150.000,- beschikbaar.
 • De plannen met de meeste stemmen die passen binnen dat budget, worden in 2025 uitgevoerd.
 • Als uw plan gekozen wordt, vragen wij u regelmatig om een update te geven. Zo blijft de buurt op de hoogte van uw plan.
 • Als u een subsidie hebt gekregen om het plan zelf uit te voeren, moet u na afronden een uitleg opsturen. Hierin vertelt u wat is gedaan en hoe het geld is uitgegeven.
 • Uw plan wordt getoetst in juli, augustus en september. Zorg ervoor dat u dan bereikbaar bent voor de medewerker die de toets doet.

Voorbeelden

Tips en voorbeelden bij het indienen van een plan


Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Geef mij een nieuwe code

Annuleren