Thema's voor West Begroot

Stadsdeel West maakt elk jaar gebiedsplannen en vindt het belangrijk dat bewoners mee mogen beslissen over wat voor plannen er door de gemeente worden uitgevoerd. De thema’s zijn bedacht aan de hand van de onderwerpen waar het stadsdeel meer aandacht aan wil besteden, omdat deze belangrijk zijn voor Amsterdam West. Lees hieronder meer over de thema’s en doe inspiratie op over het soort plannen dat je kunt insturen.

Thema: Groen - Een groenere omgeving

De openbare ruimte van Stadsdeel West kan nog mooier en groener. Misschien meer speeltoestellen of bankjes? Bloemen en planten maken blij, trekken vogels en insecten aan, zorgen voor schonere lucht, brengen verkoeling in de zomer en bergen het regenwater. Dus kom maar op met je plan voor meer natuur of een leukere en mooiere openbare ruimte. Weet jij een mooie plek voor een moestuin? Of wil je bloemenweides op de daken, groene binnentuinen of een hek vervangen door een bloeiende haag? Maar misschien heb je nog een heel ander idee...
Dien je groene plan in!

Thema: Divers - Iedereen doet mee

De bewoners van West hebben veel verschillende achtergronden op gebied van sekse, afkomst, geloof, leeftijd, lichamelijke conditie en/of seksuele voorkeur. Maar wat overeenkomt is natuurlijk de behoefte van al die mensen om zichzelf te kunnen zijn. Wat kan er op dat gebied in West beter? Misschien denk je aan roze filmavonden, of een huiskamerrestaurant voor alle nationaliteiten in West, of een verbetering van toegankelijkheid voor rolstoelers in winkelstraten? Doe ook mee!

Thema: Duurzaam - Een beter klimaat

Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen van deze tijd. Werken aan duurzaamheid kunnen we natuurlijk niet zonder ondernemers en bewoners. Heb je een idee op het gebied van energiebesparing, schone energie of het stimuleren van elektrisch vervoer? Dien het in! We zoeken ook naar voorstellen die consumenten aanzetten tot minder of duurzamer boodschappen doen, of die het hergebruik van producten bevorderen. We rekenen op jouw kennis en creativiteit om West duurzamer te maken!

Wat gebeurt er al in West?

Bekijk hier projecten van bewoners in West die zijn- of worden uitgevoerd. Je kunt ze gebruiken als inspiratie voor het indienen van je eigen plan. 

Groen - Een groenere omgeving

 • Actieplan Bijen Erbij!

  De bij staat aan de basis van onze voedselketen, de basis van ons bestaan. Dit actieplan van Stadsdeel West helpt de wereldwijd belaagde bij en andere bestuivers te overleven in de stad. Gerichte maatregelen zoals minder maaien, meer bloemen en bijenhotels, zorgen voor een gezonder ecosysteem en meer biodiversiteit om daarmee de bij te helpen.

  Lees meer
 • Grachten van Smaragd

  Bewoners in Oud-West keken uit op talloze grijze woonbootdaken. Met het project Grachten van Smaragd willen ze ervoor zorgen dat woonboten hun daken vergroenen. Dat ziet er mooier uit en het draagt ook bij aan meer groen in de buurt. De initiatiefnemers hopen dat veel woonboten daar in mee gaan. Rondom de Hugo de Grootkade zijn nu al 15 woonboten voorzien van groene daken die water opvangen, stof en co2 opslaan, goed zijn voor insecten en er ook nog eens mooi uitzien.

  Lees meer
 • I can change the world with my two hands

  'I can change' initieert projecten op het gebied van duurzaamheid en ecologie en onderzoekt hoe groene, eetbare binnenterreinen kunnen bijdragen aan een gezonde, duurzame stad. Op een binnenterrein van 1200m2 werkt I can change aan een afval-voedsel blauwdruk om daarmee een meer ecologische leefstijl bij bewoners te stimuleren. Bewoners die hun footprint willen verkleinen kunnen een moestuintje huren, 7 dagen per week hun groente- en fruitresten inleveren, lokale kruiden, fruit, groente en snijbloemen plukken. Of zich laten inspireren door de circulaire mogelijkheden over regenwateropvang en composteren die op het terrein te zien zijn. Op zaterdagen in het seizoen is de pluktuin en het Tuinkafe met thee van eigen bodem open. Maandelijks zijn er meewerkdagen in deze groene eetbare oase.

  Lees meer

Divers - Iedereen doet mee

 • The Magic Transformers

  MOHA is het kunstenaarscollectief dat artistieke projecten uitvoert in de openbare ruimte. De artiesten hebben onder andere met mensen met een beperking een voorstelling gemaakt, in samenwerking met stichting Philadelphia. Dit heeft geresulteerd in The Magic Transformers, een voorstelling over een groep met verschillende sociale en culturele achtergronden, leeftijden en vaardigheden, die hun fantasieën, vragen, verwonderingen en visie op de samenleving uitdrukken via een ongebruikelijk sprookje.

  Lees meer
 • Alflailawalaila

  Operatie Periscoop werkt samen met bewoners, kunstenaars, artiesten en lokale partners in stadsdeel West. Operatie Periscoop vindt dat een stad pas werkt als iederéén zich betrokken voelt en gehoord kan worden. Operatie Periscoop organiseert daarom onder de titel Alflailawalaila een vijfdelige serie minifestivals in Podium Mozaïek met verhalen, gedichten, muziek, kunst en dans over en met mensen van verschillende (culturele) achtergronden. Gehoorde en ongehoorde fenomenen uit de huidige maatschappij worden voelbaar en zichtbaar gemaakt.

  Lees meer
 • LHBTIQ+activiste Victoria Cruz in gesprek

  Op het Mercatorplein kwamen deze zomer bewoners bij elkaar om roze documentaires en speelfilms te zien die gaan over ‘jezelf kunnen zijn’. Victoria Cruz uit de VS, belangrijk rolmodel voor transgenders, ging in gesprek met Amsterdamse LHBTIQ+-ers. Alle buurtbewoners moeten overal zichzelf kunnen zijn, thuis, op het werk en in de wijk. Door het aanmoedigen van dialoog en kennisuitwisseling streven we naar het vergroten van elkaars tolerantieniveaus en naar een veilige en leefbare stad voor iedereen.

  Lees ook

Duurzaamheid - Een beter klimaat

 • Zeep Cascoland

  Bewoners in de Kolenkitbuurt houden van frituren en daarom is er veel vet dat wordt weggegooid. Vet is ook een bestanddeel van zeep. Samen met leerlingen van het Calandlyceum wordt gewerkt aan een manier om vet te verzamelen in de buurt. Op verschillende manieren wordt er vervolgens zeep van gemaakt.

  Lees meer
 • Afvalinitiatief Ten Katemarkt

  Op de Ten Katemarkt bestond al een ‘afvaleiland’. Inmiddels brengen marktkooplieden hun afval naar een centrale plek op de markt waar het ook meteen gescheiden wordt. Dat is een stuk goedkoper voor de marktlieden. Inmiddels gaat bovendien het GFT-afval naar een vergister die er biogas (groen gas) van maakt. En dat is nog niet alles. Onderzocht wordt of het rest-afval samengeperst kan worden waardoor afvoer minder energie kost en nóg goedkoper wordt.

  Lees meer
 • Ketelhuis WG

  In het kader van de energietransitie, de noodzaak om onze CO² uitstoot te verminderen en de gebouwde omgeving aardgasvrij te maken, hebben bewoners en ondernemers op het WG-terrein samen de ambitie om naar oplossingen te zoeken voor de gebouwen op het WG-terrein. Hoe kan de warmtevoorziening verduurzaamd worden en de gebouwen worden afgesloten van het aardgasnet. KetelhuisWG wil graag een duurzame Energiecoöperatie worden.

  Lees meer

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteAnnuleren