Spring naar inhoud
logo
Gemeente
Amsterdam

West Begroot 2024 | Plannenarchief

Tips voor een goed plan

Hier vindt u voorbeelden van plannen. Ook ziet u een lijst van plannen die haalbaar kunnen zijn en plannen die niet haalbaar zijn.

Voorbeelden

Dit kan wel:

 • Aantal keer per jaar spelletjesmiddagen op een plein.
 • Workshops buiten of in een sportlocatie bij urban sports.
 • Een stuk plantsoen opnieuw vormgeven en samen onderhoud.
 • Broedkorven en planteneilanden voor eenden in een gracht.
 • Workshops films maken voor jongeren of voor ouderen.
 • Feest of diner voor ouderen.
 • Feestelijke activiteiten om een dagje winkelen in een winkelstraat.
 • Herinrichting van een gemeentelocatie, dat binnen 1 jaar uitgevoerd kan worden en daarna door de buurt wordt beheerd.

Dit kan niet:

 • Plaatsen van nieuwe speeltoestellen op een plein.
 • Nieuwe toestellen voor urban sports plaatsen.
 • Een nieuw stuk park met planten en nieuwe bomen.
 • Nieuwe kleine kinderboerderij met beheer van de gemeente.
 • Een nieuw filmmuseum laten plaatsen.
 • Een nieuw centrum voor ouderen.
 • Herinrichting van een winkelstraat in West.
 • Herinrichting van een locatie dat niet van de gemeente is, maar van Rijkswaterstaat of ProRail.

Haalbaarheidstoets

Tijdens de haalbaarheidstoets wordt bepaald of uw plan haalbaar is of niet. Ook als u een voorbeeld volgt van wat wel kan. Soms past een plan ook goed bij 'Groen In De Buurt' of 'Buurtbudget'. Kijk op deze websites voor meer informatie.

Voorbeeldplan activiteit

Titel plan

Buurtconcerten op het [XXXplein]

Korte samenvatting

Het houden van 2 buurtconcerten voor en door bewoners waar bewoners zich kunnen inschrijven om zelf of met ondersteuning hun muzikale kunsten met bewoners te delen.

Geef een beschrijving van uw plan

De buurt kent veel muzikale bewoners. Het [XXXplein] is een centrale locatie in de buurt, maar buren treffen elkaar hier zelden. Om deze reden willen wij buurtconcerten organiseren. Deze worden in 2 weekenden gehouden. De optredens zijn in de openbare ruimte en zijn dus voor iedereen toegankelijk. De promotie van de buurtconcerten zullen alleen worden gepromoot in [STADSDEEL].

Bewoners van [STADSDEEL] krijgen de mogelijkheid om zich in te schrijven om een voorstelling te geven.

Er wordt een commissie opgezet waarbij bewoners zich kunnen aansluiten om mee te denken over de uitvoering en te helpen hierbij.

Er wordt een klein podium geplaatst. Een dag akoestiek en een dag versterkt.

Er wordt rekening gehouden met de geluidsnormen en de bewoners in de buurt zullen worden meegenomen in de data en de opzet van de concerten.

Locatie

Selecteer de locatie op de kaart

Aanvullingen locatie

Op het [XXXplein]

Bedrag

€ 6.250,-

Begroting

 • Flyers € 250,- (4 momenten)
 • Huren podium € 1.500,- (2 x € 750,-)
 • Huren muziekapparatuur en bediening € 1.500,-
 • Host/presentator € 750,- (2 x € 375,-)
 • Aanvragen vergunningen € 2.000,-
 • Onvoorzien € 250,-

Totaal: € 6.250,-

Uitvoering

De bewoners stellen een werkgroep of commissie op voor de uitvoering. Ondersteuning van de gemeente is nodig bij de aanvraag van de vergunningen.

Planning

April: bewoners benaderen om mee te doen met de werkgroep
Mei: beginnen met de vergunningsaanvraag
April en mei: bewoners kunnen zich opgeven voor het geven van een optreden
Begin juni: flyer verspreiden met de data en het programma aan de omwonenden
Eind juni of juli: 2 concerten houden

Telefoonnummer

020 1234 5678

Voorbeeldplan openbare ruimte


Titel plan

Een groene entree voor de Gladiolenlaan

Korte samenvatting

Het plaatsen van 4 groene plantenzuilen. 2 begroeide pilaren aan beiden uiteinde van de Gladiolenlaan. Dit om de straat een groener karakter te geven.

Geef een beschrijving van het plan

De Gladiolenlaan heeft recentelijk nieuwe bomen gekregen. Deze zijn alleen nog erg klein. De buurt zou graag meer groen zien in de straat. Om deze reden het plan om 4 pilaren te plaatsen die worden begroeid met klimplanten. Groen de hoogte in! Deze zouden geplaatst kunnen worden aan de 2 zijden van de straat. Dit geeft niet alleen de Gladiolenlaan een groen karakter maar ook de aangelegen Weesperstraat.

Op de kop van de stoep lijkt er voldoende ruimte te zijn om de groene pilaren plaatsen. Deze zullen niet, zoals in de foto, aan elkaar gegroeid zijn. Dit om de bereikbaarheid van de straat te behouden voor onder andere hulpdiensten en de straat goed verlicht te houden voor lantarenpalen.

De plaatsing van de zuilen wordt gedaan door de gemeente, het inplanten kan misschien door de mensen in de straat worden gedaan als mijn buren dit ook leuk vinden. De planten worden in samenspraak met de gemeente en bewoners gekozen.

Wij begrijpen dat de pilaren lastig zijn te onderhouden, bewoners in de straat willen een gedeelte van het onderhoud voor hun rekening te nemen. Het af en toe snoeien en in droge periodes het bewateren van de planten middels regenwater. Er zijn al 4 bewoners die hebben aangegeven mee te willen doen. Hierbij willen wij afspraken maken met de gemeente over het onderhoud en beheer van de planten in de zuilen.

Door het verspreiden van een flyer aan de bewoners van de straat zullen zij de mogelijkheid hebben om hun mening te geven over de pilaren.

Locatie

Selecteer locatie op de kaart

Aanvullingen locatie

De stip staat in het midden van de kaart maar de pilaren worden aan beide ingangen van de straat geplaatst. Aan beide kanten op de stoep.

Bedrag

€ 7.050,-

Begroting

 • € 50,- Flyers
 • € 4.000,- Maken en plaatsen pilaren (€ 1.000,- x 4)
 • € 1.600,- Voor de planten
 • € 600,- bodemonderzoek (€ 150,-x 4)
 • € 300,- Regenton 2x
 • € 500,- onvoorziene kosten

Totaal: € 7.050,-

Uitvoering

De gemeente doet de uitvoering en plaatsing van de pilaren. Een gedeelte van het onderhoud en mogelijk het plaatsen van de planten wordt door de bewoners van de straat opgepakt.

Planning

April: flyer bezorgt in de buurt

Mei: plannen in de straat opgehaald en opgesteld

Juni: plannen afgestemd met het stadsdeel

Juli: bodem onderzoek en bestelling pilaren en planten

September: plaatsing pilaren en beplanting

Telefoonnummer

06 1234 5678

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Geef mij een nieuwe code

Annuleren