Spring naar inhoud
logo
Gemeente
Amsterdam

West Begroot 2024 | Plannenarchief

Buurt Radio On Air

Door: Leonard Felter
7 augustus 2023
Projectteam | 4 december 2023, 13:07

Dit plan is ingetrokken.

Kleine studio wil grootste dingen doen. Namelijk met elkaar verbinden. Het aanbod voor& door de buurt Voor iedereen die een stem nodig heeft

Vanuit een kleine studio willen wij grootste dingen doen. Namelijk de buurt met elkaar verbinden. De kleine studio is ontstaan vanuit een groot hart voor de muziek, verbinding en samenzijn. Maar het heeft bewust nog geen naam. De BuurtRadio zal een naam krijgen vanuit de buurt zelf. Het aanbod is voor en door de buurt. Van sport/muziek/buurt / kunst en cultuur evenementen tot aan begeleiding van jonge/oud talenten. Iedereen die een stem nodig heeft, daar zullen wij aandacht aan besteden. 

De opbouw van de studio geeft empowerment aan de buurt. We hebben nog geen buurt radio hier. De aanleg van een studio is daarom cruciaal. Op deze wijze is de radio het contact moment op de dag. Via de radio komt met elkaar in verbinding. De radio fungeert als een sociaal platform waarbij buurtbewoners initiatieven kunnen agenderen en activiteiten samen organiseren. 
De buurt heeft een stem van het heden nodig en de microfoon geeft de echo vanuit de buurt. West begroot kan deze echo zijn van de buurt. 

Juist dit jaar, is samenzijn essentieel. 150 jaar slavernijverleden is historisch. Dat moeten we vastleggen als onderdeel van een archief. De reflecties van de buurt op historische uitspraken kunnen we terughoren en zien in de buurt. Als buurt radio voel ik mij verantwoordelijk om zelf ook de , in de praktijk brengen. wat betekent die komma voor de buurt? Hoe gaan wij een gedeelde geschiedenis verweven in een radio van het heden? Dit kan enkel met de buurt samen waarbij poezie, jazz, hip hop , liederen, kunst cultuur, evenementen allen een bijdrage leveren aan het sociale platform dat deze radio zich ten doel stelt. Het is een verrijking voor de buurt. 

Talenten zijn er in de buurt. Genoeg! Via deze radio kunnen jongeren een springplank geven om hun eigen stem te vinden, te laten horen middels een buddy radio programma dat deze radio tracht te zijn. 

Buurtopbouw: Sociale cohesie krijg je niet zomaar. Dit is een werkwoord. Deze radio biedt een invulling voor deze doelstelling. 


Argumenten

Argumenten voor

Nog minimaal 30 tekens.
360 tekens resterend.
Nog geen argumenten voor

Argumenten tegen

Nog minimaal 30 tekens.
360 tekens resterend.
Nog geen argumenten tegen

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Geef mij een nieuwe code

Annuleren