Spring naar inhoud
Dit plan kreeg minder dan 50 likes

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan kreeg minder dan 50 likes en gaat niet door naar de volgende ronde.

Radio Kolenkit

Door: Urmy Blikslager
27 juli 2020

Buurtbewoners uit hun isolement te halen door verschillende activiteiten te organiseren voor en door bewoners uit de Kolenkitbuurt.

Het doel is om samen met vier actieve bewoonsters uit de Kolenkit Noord contact te maken met buren die eenzaam zijn en hen actief weer te laten deelnemen in de maatschappij. Wij geloven in praten met elkaar, maatschappelijke en sociale onderwerpen bespreken met elkaar, maar vooral ook luisteren naar elkaar en samen activiteiten doen. Wij willen richten ons op de ouderen in onze buurt, maar ook op jongeren. Jongeren  toekomstperspectief bieden door hun kennis en vaardigheden te vergroten en ondersteuning te bieden voor een stage plek op de arbeidsmarkt. Wij zijn voor deze activiteiten op zoek naar een locatie in de Kolenkit Noord. Het eindresultaat is het Bewonersnetwerk Kolenkit Noord vergroten. Meer Mensen in de buurt bereikt hebben en dat de sociale samenhang in de buurt vergroot is. Dat de Kolenkitbuurtradio en de activiteiten zorgen voor meer contact met elkaar. Samen staan wij sterker! Dit doen wij door ondersteuning van deskundige op het gebied van ouderen, jongeren, buurtprofessionals, radio maken en vrijwilligers.
                
Fasen (De activiteiten zullen in fasen gevoerd worden):                                                  
 1.  Ouderen activiteiten 4 dagen per week 
2.  Dagelijks huiswerkbegeleiding voor jongeren BO en VO (participatie)    
3. Radio uitzending in de Kolenkit mogelijk maken
 4.  Ouderen en jongeren (samenwerking) vertellen (van toen naar nu) over hoe het    vroeger was
 5. Samen eten met ouderen
 6. Website opbouwen kennis en samenstelling (leren met de toekomst om te gaan)
7. Gezond  koken en bakken met de ouderen en jongeren
8. Bewegen met de familie (in de vorm van diverse muziekstijl)
 9. theater actuele-maatschappelijke gebeurtenissen in beeld brengen
10. empowerment- training
 
ASAGO is opgericht op 25 januari 1990 te Amsterdam. Basis kenmerken van ASAGO theater, zang, dans en ondersteuning bieden op maatschappelijk en sociale vorm. Doelstelling zoals wij het leren het zo daadkrachtig over te brengen.


Argumenten

Argumenten voor

Geen argumenten voor

Argumenten tegen

Geen argumenten tegen

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteCancel