Spring naar inhoud
Dit plan kreeg minder dan 50 likes

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan kreeg minder dan 50 likes en gaat niet door naar de volgende ronde.

Ondersteuning voor ongedocumenteerden

Door: Els Tolk
27 juli 2020

Gestructureerd NT2 en inburgeringsonderwijs ondersteund door een vrijwillige mentor/buurtbewoner.

Leerstof oefenen met iemand die je vertrouwt. Elke cliënt krijgt groepsgewijs NT-2 -Inburgerings onderwijs, afgestemd op het eigen niveau. Hij of zij wordt gekoppeld aan een vrijwillige /buurtbewoner waarmee een vertrouwensband kan worden opgebouwd en het geleerde elke week in de eigen vertrouwde omgeving kan worden geoefend. 

De docent en mentor coördinator werken nauw met elkaar samen en zijn op de hoogte van individuele situaties en leerlijnen. Het is de taak van de mentor coördinator om de vrijwillige mentor wekelijks op de hoogte te houden van wat behandeld is en om desgewenst te adviseren welke werkwijzen een mentor zou kunnen gebruiken. Hierdoor kan een mentor doelgericht met de cliënt werken aan wat tijdens de lessen is behandeld. De adviezen zijn niet bindend. De vrijwilliger is vrij om de uren met zijn of haar cliënt naar eigen indruk in te vullen. Wel moet toegewerkt worden naar een stip aan de horizon. Hoe mentor en diens cliënt die stip bereiken kunnen zij zelf bepalen. 
Voor de vrijwillige mentor heeft deze aanpak het voordeel dat duidelijk is hoe de mentoruren kunnen worden ingevuld en waaraan kan worden gewerkt, wat voorkomt dat vrijwilligers het gevoel hebben te zwemmen (een veelgehoorde klacht van vrijwillige maatjes en mentoren). Belangrijk is dat zowel mentor als cliënt plezier beleven in de mentoruren en een duurzame band met elkaar opbouwen, waarmee de cliënt een vast baken krijgt die hem of haar helpen meer vastigheid te vinden in de eigen buurt en in Nederland. 

Argumenten

Argumenten voor

Geen argumenten voor

Argumenten tegen

Geen argumenten tegen

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteCancel