Spring naar inhoud
Dit plan is door naar de haalbaarheidstoets

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

De stemperiode is afgelopen. Dit plan wordt getoetst op haalbaarheid.

Buurtvlonder

Door: Arjen bieleman
22 juli 2020

De buurtvlonder is een eenvoudig te plaatsen platform op een parkeerplaats, bedoeld om de fantasie van bewoners en gemeente te prikkelen.

De buurtvlonder is een houten vlonder die op geheel eigen wijze kan worden ingericht en (tijdelijk) wordt geplaatst op een parkeerplaats. Het doel is om bewoners enthousiast te maken voor en te betrekken bij de inrichting van de openbare ruimte en tegelijkertijd de gemeente nieuwe ideeën te bieden en te stimuleren om bewoners actief en in een vroeg stadium te benaderen en te betrekken bij de planvorming.

Bij herinrichting van straten en de komende vergroening/verduurzaming van steden kan nog veel creatiever naar het ruimtegebruik worden gekeken. Tijdens de corona crisis is wel gebleken dat, zeker wanneer parken en horeca dicht zijn, er een groot tekort is aan plekken waar de Amsterdammers (zonder tuin) even kunnen ontspannen, zonder opgepropt tussen de auto’s aan de kades te moeten zitten. Er is met de opwarming van de stad bijvoorbeeld meer behoefte aan groene (schaduw)plekken. De vlonder kan ook worden gebruikt om kunst tentoon te stellen, om de culturele sector in deze moeilijke tijden een steun in de rug te bieden.

De vlonder wordt bij voorkeur ontwikkeld in samenwerking met enkele bewoners, een designer en een lokale aannemer. Omdat de vlonder eenvoudig te plaatsen en weg te nemen is, kan het ook als een ‘pop-up’ vlonder worden gebruikt, zodat gedurende een jaar de vlonder op meerdere plekken in West staat.

De buurtvlonder is een succes wanneer de bewoners enthousiast zijn geworden en er bruikbare ideeën zijn ontstaan. De vlonders kunnen ook een meer permanent karakter krijgen, indien de vlonders duidelijk voorzien in behoeftes van de bewoners.

Voor de realisatie is naar verwachting toestemming en/of een vergunning van de gemeente noodzakelijk om een parkeerplaats (tijdelijk) buiten gebruik te kunnen nemen. Deze is in dit stadium nog niet aangevraagd of verkregen.

Argumenten

Argumenten voor

Jolanda Mulder | 28 juli 2020 09:19

wat een leuk idee! Plaats ze naast de vuilcontainers zodat de container ook mee kan liften in de tijdelijke buurtplek.Argumenten tegen

Geen argumenten tegen

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteCancel