Spring naar inhoud
Dit plan kreeg minder dan 50 likes

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan kreeg minder dan 50 likes en gaat niet door naar de volgende ronde.

Westerpark Spreekt

Door: Ditta Westerbeke
20 juli 2020

Vier keer per jaar wordt een buurtavond georganiseerd waarop we in gesprek gaan over het samenleven in de buurt. Welke buurt willen we zijn?

In de afgelopen jaren is met name de Spaarndammerbuurt meerdere malen het onderwerp geweest van mediaverhalen over 'bubbels' in de samenleving, de tweedeling tussen rijk en arm, yup en Spaarndammer - en over de spanningen die dit proces van gentifricatie met zich meebrengt. Dit min of meer natuurlijke proces stelt allerlei vragen aan wat samenleven in Amsterdam betekent. Hoe verbinden buurtbewoners zich aan elkaar, zeker wanneer culturele en sociaal economische verschillen groot zijn?

Tijdens bewonersavonden over bijvoorbeeld de opvang van ongedocumenteerden komt de spanning en onvrede over de buurt naar boven. Er wordt zichtbaar dat niet iedereen kan meebewegen met de veranderingen die zich de afgelopen jaren in rap tempo opgevolgd hebben. Deze veranderingen en bewonersavonden leiden tot allerlei vragen over wat samenleven in de Spaarndammerbuurt (en breder: de samenleving) betekent. Hoe verbinden buurtbewoners zich aan elkaar, zeker wanneer culturele en sociaal economische verschillen groot zijn?

Opvallend is dat op er op bewonersavonden vooral onvrede wordt geuit, maar dat er geen gesprek plaatsvindt over hoe je nu samenleeft met elkaar in een buurt. 

Tijdens de coronacrisis hebben we gezien dat buurtbewoners - die niet eerder in beeld waren bij andere buurtinitiatieven- tijd en ruimte konden vrijmaken voor de buurt. De aandacht werd verlegd naar de directe woonomgeving: 'wie woont er naast me?' en 'wie in mijn omgeving heeft hulp nodig?'. Onder deze buurtbewoners is een grote bereidheid om iets bij te dragen aan de buurt waarin ze wonen.

We zien deze mooie ontwikkeling als een uitgelezen kans om met buurtbewoners in gesprek te gaan over een aantal belangrijke thema's over het samenleven in de buurt. In dit gesprek gaat het niet over de problemen in de buurt, maar vooral om de vraag: 'wat voor buurt willen we met elkaar zijn?'

Vorm:
4 avonden per jaar, geleid door een moderator.

Wat is er nodig:
-Zaalhuur
-Catering
-Moderator
-Voorbereiding (uren)
 


Argumenten

Argumenten voor

Geen argumenten voor

Argumenten tegen

Geen argumenten tegen

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteCancel