Spring naar inhoud
Dit plan is door naar de haalbaarheidstoets

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

De stemperiode is afgelopen. Dit plan wordt getoetst op haalbaarheid.

PALMEN voor de vd PALMkade

Door: Thecla Groot Koerkamp
17 juli 2020

17 winter- en windbestendige PALMEN, olijven en oleanders planten in grote (reeds bestaande ) terracottapotten aan de van der PALMkade.

Doel:
Vergroening van de huidige mooie maar stenige van der Palmkade i.v.m. hitte, droogte en regenval in de stad en tevens ter verfraaiing omdat veel (buurt)bewoners hier recreëren op warme dagen.
Hoe:
Het planten van 17 winter- en windbestendige palmen ( Trachycarpus Wagnerianus ofwel Chinese Waaierpalmen) wat olijfbomen en oleanders in 17 grote reeds toegezegde terrapotten ( 68x 53 cm Bx H)  uit de binnentuin van de VVE Meander aan de van der Palmkade en deze naar de kade verplaatsen. Hier door bewoners en hovenier plaatsen in 2 kleine groepjes naast de brede trap in het midden en verder op gepaste afstand op de kade. Het bestuur en Groen/kadecommissie van de VVE zijn unaniem positief en hebben al de 17potten, enige hovenierssteun en een budget  toegezegd.  8 Vrijwillige bewoners  hebben zich al gemeld om te helpen met verplaatsen van de potten, het planten en het onderhoud. Voor het onderhoud krijgen ze ieder in tweetallen beurtelings emmers met een touw om water te geven uit de vaart en een onderhoudsinstructie op papier. Evt. is het ook mogelijk om buurtbewoners bij het onderhoud te betrekken.
Wat is er nog nodig:
Ontbrekend budget om planten aan te schaffen, te planten en te onderhouden. Dit is naar schatting €1250,- voor 17 stevige dus al wat volwassen planten, meditterane potgrond en hydrokorrels en onderhoudsbenodigdheden  zoals  watersproeiers en bemesting en kleine attenties voor de vrijwilligers.
Voor wie:
De kade wordt intensief gebruikt door (buurt) bewoners vooral op hete dagen om verkoeling te zoeken.
Groen en duurzaam:
V.d. Palmkade is momenteel een heel mooi maar stenig plein en kade. De 17 grote planten dragen bij aan vergroening en daarmee aan problemen met hitte, droogte en overmatige regenval. Bovendien is het een groene verfraaiing van een stuk openbaar toegankelijke ruimte wat intensief gebruikt wordt door veel (buurt)bewoners en vergroot de trots op de buurt. Door water uit de vaart  voor het onderhoud is hiervoor geen kraanwater nodig. Argumenten

Argumenten voor

Thecla Groot Koerkamp | 26 juli 2020 10:07

Na rijp beraad en overleg worden de olijven en oleanders vervangen door bij- en vlindervriendelijke bloeiende heesters. Om tegemoet te komen aan de wens van directe bewoners om te overleggen en mee te beslissen over de kade wordt dit
mogelijk gemaakt. Dan kan het nog binnen de termijn van deze west begroot evt utgevoerd worden. ( voor eind 2021)Paul Van Dellen | 26 juli 2020 13:45

Eens met Thecla om de VvE leden hierover te laten meebeslissen.Thecla Groot Koerkamp | 27 juli 2020 13:39

De Staatsliedenbuurt is de op een na meest dichtbebouwde wijk van alle 99 wijken in Amsterdam. De recreatieve, groene openbare ruimte is maar 0,15 procent. (Amsterdam in cijfers van IOS) Juist dit deel van de staatsliedenbuurt is uitermate dichtbebouwd, 'stenig' en verstoken van groen. Hierdoor is er geregeld wateroverlast. En door die 'stenigheid' en hoge bebouwing vormt deze wijk tevens een "hitteeiland" in onze stad(data van het RIVM.) en daardoor ettelijke graden hogere temperatuur.Argumenten tegen

Eric Tholen | 18 juli 2020 14:26

Ecologisch gezien pure waanzin. Grote kolder om op basis van een naam, bomen te plaatsen die geen enkele band met de omgeving hebben.

Rein Schenk | 18 juli 2020 15:11

Misschien dan maar plaatsen op de Palmgracht?

Thecla Groot Koerkamp | 18 juli 2020 17:18

Beste Eric, Zie mijn reactie hierboven. Er is ook een plan voor drie grotere plantvakken op het plein zelf met louter bij en vlindervriendelijke planten🐝🦋Paul Van Dellen | 21 juli 2020 17:14

Omdat het een gezichtsbepalende herinrichting van het plein is, vind ik het onjuist als dit niet eerst wordt voorgelegd aan een VvE ledenvergadering. Ook al omdat ik her en der bij buurtgenoten bezwaren heb gehoord en pleidooien om het plein en de kade leeg te houden.

albert bakker | 22 juli 2020 11:46

Ik ben het met Paul eens.Het betreft hier eigen grond en de aanvraag moet in mijn ogen dus via de ALV lopen.Deze heeft na een enquete het "groene plan " ingetrokken en nu proberen een aantal geinteresseerden via deze weg het plein te herindelen. Plein is heel geschikt voor spelende kinderen en biedt voor een aantal bewoners uitzicht op de Kostverlorenvaart.

Thecla Groot Koerkamp | 27 juli 2020 13:31

De ALV heeft na een officiele peiling op de VVEvergadering een meerderheid van stemmen opgeleverd voor 3 groenperken, fietsnietjes en 2 bankjes op de kade. Deze plannen zijn dus in geen geval ingetrokken. Het palmenplan is vooralsnog niet in de peiling meegenomen omdat het bestuur al akkoord was. Het palmenplan ( en de overige bij- en vlindervriendelijke planten) wordt wel meegenomen in de volgende VVEbijeenkomsten.Ivana Tieman | 17 juli 2020 23:47

Waarom geen inheemse planten plaatsen?

Thecla Groot Koerkamp | 18 juli 2020 08:33

Het heet daar van der Palmkade en geen Violenkade of Ligusterkade.

Ivana Tieman | 18 juli 2020 08:49

Inheemse planten zijn doorgaans beter voor de insectenstand. Laten we anno 2020 ook daaraan denken.

Ivana Tieman | 18 juli 2020 08:53

Kan de argumentatie niet naar boven gehaald worden trouwens? Op de iPhone moet je heel ver naar beneden scrollen wil je zien dat er überhaupt argumenten gegeven kunnen worden.

Ivana Tieman | 18 juli 2020 09:13

Kan dit plan herzien worden? Dit is geen eerlijke stemming, want het verhaal erbij is alleen maar wervend. Laten we het aantrekken van inheemse vogels en insecten erbij betrekken. Haal er een goede stadsecoloog bij die er verstand van heeft welke inheemse planten mooie interessante dieren aantrekken.

Rein Schenk | 18 juli 2020 10:04

Wat een onzin! De kade is genoemd naar Johannes van der Palm, minister van onderwijs t.t.v. de Bataafse republiek tot 1805. Even niet vergeten dat we hier wonen in de Staatsliedenbuurt en niet op een palmeneiland. Over dit plan moet overigens nog een discussie plaatsvinden in de volgende VvE vergadering van Meander.Oscar Sauer | 18 juli 2020 08:51

Eens met Ivana mooie beuk lijkt we wel watIvana Tieman | 18 juli 2020 13:54

Maar waar stemmen we nu dan voor?

Thecla Groot Koerkamp | 18 juli 2020 17:16

Beste Ivana, zoals in plan vermeld voor ontbrekend budget om er echt iets moois van te maken. Overigens: de bodembedekkers in alle 17 potten kunnen heel goed bij- en vlindervriendelijk gekozen worden en zelf vind ik dat de olijfbomen en de oleanders ook vervangen kunnen worden in overleg door ecologisch meer verantwoorde sierheesters. De palmen blijven echter voor de broodnodige humor. 🌴Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteCancel