Spring naar inhoud
Dit plan is door naar de haalbaarheidstoets

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

De stemperiode is afgelopen. Dit plan wordt getoetst op haalbaarheid.

Groen dak bebouwde binnentuin Spaarndammerbuurt

Door: Hinde Haest
13 juli 2020

Groen dak in de bebouwde binnentuin tussen de Spaarndammer- en Westzaanstraat, ter bevordering van de biodiversiteit en sociale cohesie.

Veel binnentuinen in Amsterdam zijn in het verleden bebouwd. Dit tot verdriet van omwonenden. Een binnentuin vergroot de biodiversiteit in de stad en faciliteert sociaal contact tussen buren. Voorstel is daarom om een groen dak aan te leggen in de bebouwde binnentuin gelegen tussen de Spaarndammerstraat en de Westzaanstraat. Met een oppervlak van 1600m2 biedt het platdak van de loods de uitgelezen kans voor vergroening van de buurt en het faciliteren van buurtcontact tussen ca. 600 omwonenden.

Vergroening

In een dichtbebouwde stad als Amsterdam zijn groene daken dé oplossing voor het vergroenen van de buurt. Met een sedumdak wordt ruimte geboden aan bijen, vlinders, vogels en andere dieren, wat ten goede komt aan de biodiversiteit. Het leefmilieu wordt beter door groen. De lucht wordt schoner, het zuurstofgehalte stijgt. De temperatuur in een groene ­omgeving kan tot 7 graden lager liggen dan in een versteend ­gebied. Ook fungeert de begroeiing ter isolatie van geluid en warmte. Daarmee verlaagt een groen dak de geluidsoverlast, en verhoogt de duurzaamheid van de loodsen. Ten slotte nemen groene daken water op en vergroten daarmee de waterberging van de gemeente. Bij succes zal de binnentuin van de Spaarndammerstraat het voorbeeld en beginpunt kunnen zijn voor vergroening van in het verleden bebouwde binnentuinen in heel Amsterdam West.

Buurtcontact

Tijdens corona brachten meer mensen tijd door aan het balkon of raam aan de zijde van de binnentuin. Als gevolg daarvan ontstond een toenemend contact tussen bewoners van aangrenzende woningen. Bij gebrek aan een gemeenschappelijke tuin kan een groen dak een vergelijkbaar effect bewerkstelligen. Een sedumdak onttrekt de nogal ongezellige bebouwing aan het oog van naar schatting zo'n 600 omwonenden. Het is daarbij bewezen dat uitzicht op groen het levensgeluk verhoogt en stress verlaagt. Een groen dak maakt de bebouwde binnentuinen van de stad gezonder, gezelliger, gerieflijker en duurzamer. Foto: Rooftop Revolution


Argumenten

Argumenten voor

Anne van der Ven | 14 juli 2020 13:52

Dit idee is het perfecte voorbeeld van het optimaal benutten van de schaarse buitenruimte in de stad ten behoeve van duurzaamheid, welzijn in de buurt/woongeluk en de natuur.Timo Nijhof | 14 juli 2020 13:59

Met een oppervlakte van 1600m2 kun je z'n groot verschil maken op de al eerder genoemde punten. Warmte, wateropslag en biodiversiteit zijn cruciale thema's dus laten we er eens echt wat aan doen!Esther Duysker | 15 juli 2020 08:05

Dit is een goed plan met betrekking tot buurtcontact, het welzijn van de buurt en dan met name het gezondheidswelzijn van dit stukje stad. Daarbij verhoogt het woongeluk en natuurbehoud.Simon de Graaf | 16 juli 2020 10:41

Prachtig voorbeeld van Participatie. Doet mij denken aan de vergroening van Singapore stad.Laura Pennekamp | 19 juli 2020 22:21

Amsterdam mag nog veel groener! Voor isolatie en ook ter voorkoming van opwarming etc. Bovendien genieten we er allemaal van!Argumenten tegen

Rob Brink | 14 juli 2020 20:05

Als ik de omschrijving zo lees zijn de verwachting van het voorstel hoog, maar is er een grote kans dat het tegen gaat vallen. Een sedumdak op zich biedt niet zo veel ecologische, verkoelende of sociale waarde. En eigenlijk mag het amper een groen dak heten. Ik hoop wel voor de buurtbewoners dat ze een echt groen dak kunnen krijgen, met echte planten waar vlinders op af komen, al dan niet met een dakterras. Succes!Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteCancel