Gemeente
Amsterdam

West Begroot

De stemperiode is afgelopen

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

De stemperiode is afgelopen

Helden in West

Door: Lenny Bijker
30 oktober 2018

Helden in West gaat een netwerk van Helden zichtbaar maken die zich op bijzondere wijze inzetten voor het stadsdeel.

Het Netwerk Amsterdamse Helden (NAH) is opgericht vanuit de gedachte dat in elke buurt lokale Helden actief zijn. Amsterdamse Helden zijn sociaal ondernemers die zich inzetten voor de maatschappij en jongeren in het bijzonder. Het zijn gedreven voortrekkers die vanuit passie projecten opzetten. Zij werken vanuit diverse disciplines zoals sport, kunst & cultuur en/of community building. De Helden weten wat er speelt: ze komen vaak zelf uit de buurt waardoor ze als geen ander een connectie weten te maken met de bewoners. Doordat ze jongeren motiveren en kansen aanreiken worden ze gezien als rolmodellen. 

Het thema Diversiteit en Inclusiviteit past bij ons omdat dit altijd een onderdeel heeft uitgemaakt van ons DNA. Het NAH bestaat uit Helden van diverse culturele komaf. Ook besteden wij aandacht aan de LHBTI doelgroep. In een stad als Amsterdam willen wij juist de kracht van diversiteit zichtbaar maken en er voor zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt. 

Wij hebben de afgelopen jaren met een groot aantal Helden samengewerkt, hierdoor hebben we een breed en divers netwerk opgebouwd. Het NAH acht het werk van de Helden van onschatbare waarde, daarom spannen wij ons in om de Helden zichtbaar te maken en ze te ondersteunen in hun kracht. Dit doen wij door coaching en advies te bieden en daarnaast ontwikkelen wij samen met de Helden projecten en bieden wij ondersteuning bij schrijfwerk en fondsenwerving. Dit laatste blijkt voor sociale ondernemers (Helden) de meest urgente behoefte. Vrijwel iedereen heeft moeite met het indienen van subsidieaanvragen en fondsenwerving. De criteria van gemeenten en fondsen liegen er niet om. Fondsenwerving is een vak apart en niet iedereen heeft die kunde in huis, of Helden kunnen nauwelijks tijd opbrengen om de benodigde omvangrijke plannen op papier te zetten.
 
In Amsterdam West hebben wij dankzij Sociale Helden West de mogelijkheid gekregen om een pilot te draaien, waarin we aantonen dat we Helden en schrijvers met elkaar kunnen verbinden. En het is een groot succes! Inmiddels hebben we een bestand van twintig deskundige schrijvers (ZZP-ers) die op flexibele basis schrijfklussen uitvoeren voor- en met de Helden. We werken nu met tien Helden uit West samen, maar dit kunnen er nog veel meer worden! 

Ondanks de succesformule en het potentieel om hierin als organisatie te groeien, kunnen we nog niet op eigen benen staan. Dit heeft te maken met het feit dat we, net als andere startende ondernemers, behoorlijk moeten investeren voordat de inspanningen zich gaan terugbetalen. Wij werken tegen een “maatschappelijk tarief” en de inkomsten zijn gebaseerd op no cure no pay. Dit is gunstig voor de Helden, maar voor ons als organisatie geen garantie dat de uren die wij besteden zich uitbetalen. Daarnaast gaat er een behoorlijke tijd overheen voordat de resultaten van de aanvragen binnen zijn. Daarom heeft onze sociale onderneming de eerste 2-3 jaar financiële ondersteuning nodig. 

Tegenstrijdig genoeg is het voor onze eigen organisatie lastig om ondersteuning vanuit fondsen te krijgen. Dit komt omdat wij als overkoepelende organisatie of intermediair worden gezien en hier zijn weinig gelden voor te vinden. Vanuit fondsen moeten de gelden vaak rechtstreeks de doelgroep toekomen, wat bij ons niet het geval is.

Amsterdam West is het aangewezen stadsdeel om ons Projectbureau onder de naam “Helden in West” verder te ontwikkelen en te vestigen. Dit komt omdat er in West veel Helden actief zijn en omdat het stadsdeel de meeste ZZP-ers heeft (Amsterdam loopt als stad in Nederland voorop met het aantal ZZP-ers en van Amsterdam is West het stadsdeel met de meeste ZZP-ers).

Wat wij willen bereiken is een toegankelijk Netwerk van Helden en schrijvers in West die elkaar versteken. Het werk van de Helden word zichtbaar gemaakt waardoor mensen zich meer verbonden voelen met elkaar en met hun stadsdeel. Het werk van de Helden inspireert, wij geloven daarom in een positieve spin off die door zal dringen tot alle lagen in de samenleving.

Waarom stemmen op Helden in West?

  • Zichtbaarheid: je gaat je stadsdeel op een andere manier bekijken als er in elke wijk een Held wordt benoemd;

  • Verbinding: er komen nieuwe verbindingen tot stand tussen mensen die anders niet snel met elkaar in aanraking komen (Helden - schrijvers). Zo brengen we diverse netwerken samen;
  • Sociale Cohesie: als je weet dat er een Held actief is in je buurt, weet je ook op wie je af kunt stappen als je in contact wil komen met jongeren (of andere doelgroepen), of als er zich problemen in de wijk voordoen;
  • Continuïteit: krachtige maatschappelijke projecten komen tot stand en werken gezamenlijk aan een duurzaam aanbod. Niet langer de klacht dat er uitsluitend korte projecten wordt gestart zonder substantieel resultaat;
  • Efficiënt: wij tonen met onze organisatie aan dat het mogelijk is om als sociale onderneming minimale overhead kosten te maken, o.a. omdat we flexibel werken;
  • Werkgelegenheid: Helden maken een verhoogde kans op inkomsten via hun sociale ondernemingen waardoor ze hun werk kunnen voortzetten en we verschaffen werk aan ZZP-ers;
  • Trackrecord: het NAH heeft al een staat van dienst met een groot netwerk en een goede reputatie. Wij hoeven de organisatie niet vanaf nul op te bouwen, waardoor wij in staat zijn snel resultaat te boeken. Dit kunnen wij o.a. aantonen met de resultaten van de pilot. 

Stem op de Helden!
 
Wij danken je hartelijk voor je steun! 
 

F: facebook.com/netwerkamsterdamsehelden
T: twitter.com/NAHelden
I: Instagram: amsterdamsehelden
W: www.netwerkamsterdamsehelden.nl

Argumenten

Nog minimaal 0 tekens
Je hebt nog 0 tekens over.

Argumenten voor

Sacha Schoonhoven | 31 oktober 2018 17:20

Inspirerende organisatie en verbindend project!

Reageren
Andrea Dantuma | 1 november 2018 08:37

Het is een prachtig initiatief !

Reageren
Jan Bijker | 1 november 2018 15:06

Dit is een goed doordacht plan en bovendien inspirerend!

Reageren
Bart Brouns | 1 november 2018 22:36

het als een positieve kracht voor het stadsdeel werkt.

Reageren
Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.
Nog minimaal 0 tekens
Je hebt nog 0 tekens over.

Argumenten tegen

Nog geen argumenten tegen.
Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.
Start Info Thema's Plannen Stuur in