Spring naar inhoud
Dit plan kreeg minder dan 50 likes

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan kreeg minder dan 50 likes en gaat niet door naar de volgende ronde.

Speelplein en buurthuis elke avond actief!

Door: Sabrina Grossman
28 juni 2020

Jeugdorganisaties, sportverenigingen en clubs bemiddelen zodat er bij buurthuizen en speelpleinen 's avonds activiteiten zijn en veiligheid.

Er zijn meerdere speelpleinen met en zonder buurthuis waarbij ze na zevenen al doodse stilte hebben waardoor zo een speelplein alleen onheil trekt en dus mensen die de algehele sfeer naar beneden halen een plein voor verkeerde doeleinde gebruiken. Er zijn veel mensen in Amsterdam West die zelfs in de avond een *speelplein(plek waar er speelgoed voor kinderen en kinderen kunnen spelen)* vermijden omdat zij op negatieve wijze benaderd worden door mensen die daar *niet spelen of sporten*. Er word vaker ruzie geconstateerd en vechtpartijen die tussen de speelapparaten en speelgoed van onze kids plaatsvind.
Het zou erg fijn zijn wanneer er verspreid door de wijken in Amsterdam West een voldoende veilige sfeer ervaren werd dat mensen zich goed zouden voelen wanneer hun wat grotere kinderen ook 's avonds buiten zouden kunnen spelen zonder angst dat zij geïntimideerd worden of iets ergs meemaken wanneer ze naar buiten gaan.
Om dit op te lossen zou je verschillende organisaties, verenigingen, clubs, activiteiten, etc kunnen inhuren en op een rooster voor 7 dagen per week van 19 uur tot 22:30uur inplannen. Er  zou op speelpleinen waarbij een buurthuis aanwezig is meerdere jongerenwerkers aanwezig en bereikbaar zijn in de avond.  Deze diensten zouden verspreid over de speelpleinen die als meest leeg of onveilig in de avond beschouwd worden. Bepaalde organisaties kunnen steevast ingehuurd worden en andere eenmalige activiteiten ook. Er zou van de directe straten rondom de speelpleinen van bewoners gevraagd worden wat hun liefste wens is kwa activiteit of sport voor de plein dan gezocht naar het dichtstbijzijnde haalbare mogelijkheid voor activiteit. Er zou ook rekening gehouden worden met cursussen en activiteiten voor volwassenen waar een buurthuis aanwezig is op een plein.
Wanneer er positieve activiteit en sfeer is, is er minder ruimte voor onheil en aggressie.
Mee eens?


Argumenten

Argumenten voor

Geen argumenten voor

Argumenten tegen

Geen argumenten tegen

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteCancel