Toetingscriteria

Hoe toetst het stadsdeel je plan?

  • Draagt jouw plan bij aan een van de drie thema’s? Groen - Een groenere omgeving, Divers - Iedereen doet mee, of Duurzaam - Een beter klimaat.
  • Is jouw plan bedoeld voor heel stadsdeel West, danwel voor een buurt of specifieke locatie in West of voor bewoners uit West?
  • Kan het plan binnen een jaar (dus vóór 31 december 2020) worden uitgevoerd?
  • Wij maken een inschatting van de kosten van je plan en letten er daarbij op dat de kosten niet hoger liggen dan € 300.000. Ook kijken we of we een eventuele vergoeding (tegen maatschappelijk tarief) realistisch vinden in relatie tot het beoogde resultaat.
  • Wij kijken hoe het plan na uitvoering beheerd moet worden en of dat (ook financieel) mogelijk is.
  • Wij gaan na of Stadsdeel West de bevoegdheid heeft of kan krijgen om het plan uit te voeren en ook of het binnen de wettelijke regelgeving valt.
  • Voor sommige locaties is toestemming nodig van de eigenaar. Wij kijken dan wat er mogelijk is.
  • Het kan zijn dat je voor jouw plan een vergunning nodig hebt. Wij kijken of dat zo is, en of die te verkrijgen is.
  • Jouw plan heeft geen uitgesproken religieus, politiek of commercieel karakter.

Mocht een plan met enige aanpassing wel haalbaar zijn dan overlegt het stadsdeel met de indiener van het plan. Als het plan volgens ons niet uitvoerbaar is, kan het niet doorgaan naar de volgende ronde. Daar krijg je dan uiteraard bericht over.

Bij bedragen groter dan € 50.000,- is het stadsdeel is gebonden aan (Europese) aanbestedingsregels. Dit kan tot gevolg hebben dat het stadsdeel meerdere offertes aanvraagt voor de uitvoering van het plan en dat de indiener niet vanzelfsprekend de partij is die het plan kan gaan uitvoeren.

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteAnnuleren