Spring naar inhoud

Toetsingscriteria

Alle plannen met 50 of meer likes worden door het stadsdeel getoetst op haalbaarheid.

Hoe toetst het stadsdeel je plan?

Daarbij kun je denken aan de volgende vragen:

Klik hier om de toetsingscriteria te lezen
 • Draagt jouw plan bij aan een van de drie thema’s: Groen & Duurzaam, Minder Arm & Eenzaam en Kunst & Cultuur?
 • Is jouw plan bedoeld voor heel stadsdeel West, of voor een buurt of specifieke locatie in West, en/of voor bewoners uit West?
 • Hoe is jouw inschatting van de kosten van je plan en is dat bedrag niet hoger dan €300.000.-?
 • Zijn eigen kosten die jij (mogelijk) in rekening brengt realistisch in relatie tot het beoogde resultaat?
 • Kan het plan voor het einde van het begrotingsjaar, dus vóór 31 december 2021, worden uitgevoerd?
 • Hoe moet het plan na uitvoering beheerd worden en is dat (ook financieel) mogelijk?
 • Wordt het plan niet al door de gemeente uitgevoerd, of gaat dat binnenkort gebeuren?
 • Je plan heeft geen uitgesproken religieus, politiek of commercieel karakter.
 • Ook moet jouw plan aan bepaalde randvoorwaarden voldoen. Denk hierbij aan:
  • Heeft het stadsdeel de bevoegdheid om jouw plan uit te voeren, of kunnen wij die bevoegdheid krijgen?
  • Valt jouw plan binnen de wettelijke regelgeving?
  • Heb je toestemming van iemand anders nodig om het plan uit te voeren, en zo ja is die te verkrijgen?
  • Is er een vergunning nodig voor jouw plan, en is die te verkrijgen?
  • Het realiseren van je plan mag niet afhankelijk zijn van ander geld dat pas na de stemfase beschikbaar komt
  • Mocht jij het plan zonder hulp van de gemeente willen gaan uitvoeren, dan checken wij of jou dat binnen het begrotingsjaar 2021 gaat lukken
  • Als de locatie die je voorstelt niet geschikt is, weet je dan een andere locatie?
  • Kun je laten zien dat er genoeg draagvlak in de buurt is voor jouw project, of valt dat te verwachten?

Mocht een plan met enige aanpassing wel haalbaar zijn, dan overlegt de plantoetser van het stadsdeel met de indiener van het plan. Het plan kan worden aangepast maar niet zo dat het oorspronkelijke – en dus minstens 50x gelikete – plan onherkenbaar verandert. Als het plan volgens ons niet haalbaar is, kan het niet doorgaan naar de volgende ronde. Daar krijg je dan uiteraard bericht over.

Bij bedragen groter dan €50.000,- is het stadsdeel gebonden aan (Europese) aanbestedingsregels. Dit kan tot gevolg hebben dat het stadsdeel meerdere offertes aanvraagt voor de uitvoering van het plan en dat de indiener niet vanzelfsprekend de partij is die het plan kan gaan uitvoeren.

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteCancel