Whatsapp Helpdesk

Stuur ons een (spraak)bericht via Whatsapp!

West Begroot!

Hoe zou jij € 300.000 besteden in stadsdeel West?

Stuur je plan in voor één van de drie thema’s en bepaal waar het geld naar toe gaat.

De thema’s zijn: Groen - Een groenere omgeving; Diversiteit - Iedereen doet mee; en Duurzaam - Een beter klimaat.

Je kunt je plannen uiterlijk op 6 oktober 2019 insturen.

Hoe werkt het?
1. Bekijk de drie thema’s voor West

Stadsdeel West stelt €300.000 beschikbaar in West voor de thema’s: groen - een groenere omgeving; diversiteit - iedereen doet mee; of duurzaam - een beter klimaat.

2. Stuur je plan in en voer campagne

Iedereen mag een plan insturen. Voer campagne voor je plan en zorg dat je 50 likes haalt. Anderen kunnen liken en argumenten plaatsen bij jouw plan.

3. Haalbaarheidscheck door gemeente

Heeft je plan 50 likes of meer, dan bekijkt stadsdeel West of het plan haalbaar is. Bij meer dan 30 haalbare plannen moet een selectie worden gemaakt; dit doet de (door bewoners gekozen) stadsdeelcommissie.

4. Verdeel € 300.000 over de plannen.

Iedereen in stadsdeel West mag erover stemmen welke van de 30 plannen uitgevoerd gaan worden.

Spelregels

  • Je plan draagt bij aan een van deze thema’s: Groen - een groenere omgeving; Diversiteit - iedereen doet mee; Duurzaam - een beter klimaat.
  • Je plan is voor heel West of voor een buurt of specifieke locatie in West, en is bedoeld voor bewoners uit West.
  • Iedereen kan een voorstel indienen: bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen, zowel uit stadsdeel West of daarbuiten.
  • Het plan dat je indient kun je zelf uitvoeren, maar je mag ook een plan indienen dat door de gemeente of een organisatie wordt uitgevoerd.
  • Een plan kan maximaal €300.000 kosten.
  • Je plan moet binnen één jaar kunnen worden uitgevoerd (dus vóór 31 december 2020).
  • Een plan moet minimaal 50 likes halen om door te gaan naar de volgende ronde en om in aanmerking te komen voor de haalbaarheidstoets.

Het stadsdeel toetst de plannen op haalbaarheid. Dit kan consequenties hebben voor jouw plan. In overleg met jou past het stadsdeel het plan eventueel aan.

Hoe worden de plannen getoetst?

Contact

Heb je verder nog vragen? Bekijk eerst of je het antwoord kunt vinden bij de veelgestelde vragen. Als je daar geen antwoord vindt op je vraag, mail deze dan naar westbegroot@amsterdam.nl, of bel met 06 - 39 19 55 80.

Website in meerdere talen

Stadsdeel West vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen in staat zijn mee te doen met West Begroot. Daarom is de algemene informatiepagina in enkele in West veel gesproken talen vertaald. Het kost helaas te veel tijd om ook alle ingediende plannen te vertalen. De website kun je echter via Google Translate vertalen. Het is niet perfect, maar je komt er een heel eind mee. Veel succes!

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteAnnuleren